Facebook Twitter Instagram Flickr

Sign up for email updates from Garland Convention & Visitors Bureau

Skip Navigation LinksEvents > Cultural Arts > Lunar New Year 2019 at Cali Saigon Mall
1 of 3
of
Location(s): 

Lunar New Year 2019 at Cali Saigon Mall

Date: Jan 19, 2019
MÚA LÂN, CHÚC TẾT, CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ CỦA CÁC ĐOÀN THỂ
LÌ-XÌ CHO CÁC CHÁU, NHIỀU TRÒ CHƠI MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM. CHỤP HÌNH LẤY LIỀN VÀ FACE PAINTING
CÓ HOA TƯƠI, BÁNH MỨT TẾT VÀ NHIỀU GIAN HÀNG THỰC PHẨM. Các gian hàng sẽ bắt đầu từ Thứ Sáu (18 tháng 1)
CHILDREN TALENT SHOW: TRÌNH DIỄN TÀI NĂNG CỦA CÁC EM

Celebration starts 12PM with professional lion dance and firecrackers • variety shows • FREE games with prizes for the children • International fashion show • cultural dances • FREE instant photos and face painting • Children talent contest with prizes: Children Talents Needed •
If you like to participate in children talent show, please contact us at 469-300-9939. Start a 6PM, New Year live music concert by the Majestic Band and California singers.
Back to
Top
< Back
X